Cách tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp (% trên doanh thu)

Cách tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp (tính theo % trên doanh thu) là cách tính thuế TNDN ít được áp dụng, chỉ xảy ra đối với các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp (Nộp thuế GTGT theo phương pháp % x doanh thu). Hôm nay, bạn hãy cùng dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim phân tích và tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Thuế suất thuế TNDN và đối tượng áp dụng cách tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp (% trên doanh thu)

Căn cứ vào khoản 5, điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 08 năm 2014, có quy định:
“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.”

Lưu ý: đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp (xác định số thuế GTGT phải nộp dựa trên doanh thu theo tỷ lệ % được quy định) KHÔNG MẶC NHIÊN sẽ được áp dụng phương pháo tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp trực tiếp bên trên. Doanh nghiệp cần làm công văn đề nghị được sử dụng các tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp (nộp thuế TNDN theo % trên doanh thu) gởi đến chi cục/cục thuế quản lý. KHI và CHỈ KHI có công văn chấp nhận được áp dụng phương pháp tính thuế TNDN trực tiếp thì doanh nghiệp mới được áp dụng.
Như vậy, có thể khẳng định rằng
  • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ không được kê khai thuế và tính TNDN theo phương pháp trực tiếp
  • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chưa hẳn được áp dụng phương pháp kê khai thuế TNDN theo % trên doanh thu. CHỈ ĐƯỢC kê khai khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp

Cũng giống như việc kê khai thuế TNDN đối với các doanh nghiệp kê khai thuế TNDN bình thường, hiện tại, việc kê khai thuế TNDN hàng quý đã được bãi bỏ (doanh nghiệp chỉ tạm tính số thuế TNDN phải nộp và nộp tiền thuế). Thì việc kê khai thuế TNDN theo phương pháp % trên doanh thu cũng chỉ phải lập vào cuối năm. Khi thực hiện việc quyết toán thuế TNDN theo phương pháp tính thuế TNDN theo % trên doanh thu, doanh nghiệp nộp mẫu 04/TNDN khi quyết toán cuối năm
Tải mẫu 04/TNDN, tại đây.
Trên đây là tất cả các nội dung liên quan đến việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào khác về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

 

Chat Zalo

0908225775