Dịch vụ làm hồ sơ giải thể công ty chỉ từ 4.000.000 đồng

Giải thể công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động của công ty.

Hồ sơ giải thể công ty:

1. Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

4. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Giải thể công ty gồm nhiều thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian và phải qua nhiều cơ quan khác nhau như cơ quan thuế, công an, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi thực hiện giải thể công ty, bạn phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra báo cáo quyết toán thuế, sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế của công ty giải thể. Cơ quan thuế mới xác nhận công ty bạn đã hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Vì vậy nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Công ty tôi.

CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN KHI GIẢI THỂ

1. Tư vấn giải thể công ty

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty;

2. Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty

3. Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế;

– Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế:

– Nhận kết quả khóa mã số thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế;

4. Đăng thông báo giải thể công ty

5. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về giải thể công ty

– Nộp hồ sơ giải thể tại  cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;

PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

1. Phí dịch vụ giải thể công ty : 4.000.000 đồng/công ty.

2. Các công việc sau sẽ tính phí riêng

– Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hồ sơ kế toán khi kế toán cũ chưa hoàn tất,

* Mức phí trên sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng hóa đơn phát sinh hàng tháng, doanh thu hàng tháng, số lượng lao động.

3. Thời gian hoàn thành giải thể công ty: Từ 1-2 tháng

Chat Zalo

0908225775