Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

A – THÀNH LẬP CHI NHÁNH:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý về đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp:

1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 03 ngày làm việc;

2. Mức phí dịch vụ: Từ 1,5 triệu đồng.

Mục tiêu của chúng tôi:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh của công ty;

2. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của giám đốc chi nhánh;

3. Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.

4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;

2. Quyết định về việc thành lập chi nhánh;

3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

5. Giấy ủy quyền;

6. Các giấy tờ khác có liên quan.

Chúng tôi đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục:

1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

2. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

3. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại các tổ chức được phép khắc dấu theo ủy quyền của sở KH & ĐT;

B – THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 03 ngày làm việc;

2. Mức phí dịch vụ: Từ 1,5 triệu đồng.

Chat Zalo

0908225775