Giới thiệu

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế VLC được thành lập bởi các thành viên ưu tú về Kế toán và Kiểm toán.

Phương châm – Tầm nhìn:

VLC luôn hướng đến Dịch vụ nhanh và chuyên nghiệp. Sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Dịch vụ kế toán và Tư vấn trên toàn quốc. Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn thấy hài lòng.

Hồ sơ pháp lý:

acptax, dai ly thue, ho so phap ly